Sinds 1964 was Syb bezig als fotograaf. Hij volgde de fotografie opleiding aan de Amerikaanse "Famous Photographers Course". Tot en met 1972 verdiende hij de kost als fotograaf en muzikant. Hij studeerde geschiedenis en Nederlands in Leiden en Groningen. Van 1973 tot zijn pensionering werkte hij als docent geschiedenis en Nederlands aan verschillende middelbare scholen en was hij drummer in diverse bands. Daarnaast bleef hij fotograferen.

Na zijn pensionering begon hij te schilderen in een abstract-expressionistische stijl. Hij is als schilder autodidact en zijn voorbeelden zijn: Willem de Kooning, Jackson Pollock, Franz Kline., de Cobraschilders en Joan Mitchell, maar ook in zijn onmiddellijke omgeving was hij geïnspireerd door schilders als Gerriet Postma en Bep Mulder. Bij Mulder bezocht hij in 2007 en 2009 een masterclass.

Hij probeert vaak in zijn foto's details van roestige en vervallen objecten te isoleren, maar ook in de natuur zoekt hij naar abstracte motieven.